COVID-19 तथ्यांक: नेपाल र विश्व

नेपाल :Responsive image

विश्व
कुल : ४३७२६११९
+३६७३२१
मृत्यु : ११६३४२४
+४२९८
निको : ३२११४५९५
+२१७८०३
थप जानकारी